Període de manifestacions culturals de caire i o rerefons religiós en què cal destacar-hi la tradicional processó de l’Encontre del diumenge de Pasqua i en què els Quintos i Quintes del poble assoleixen part de protagonisme amb el “cantar panades” ja de ben matí.

Durant la setmana Santa se succeixen les processons del Dijous i Divendres Sant, recentment recuperades. Així mateix, el Divendres Sant té lloc la representació escènica del Davallament en el Parc Josep Maria Llompart.

Igualment es manté encara el Pancaritat del dimarts després de Pasqua, en què els vilafranquers i vilafranqueres pugen al Puig de Bonany per menjar-hi les darreres panades i robiols.