La celebració de Santa Bàrbara té, com acte central, la tradicional bunyolada regada amb mistela que se celebra el 4 de desembre, tot just acabada la missa solemne en honor a la titular de la parròquia i patrona del poble. De ben dematí, les bunyoleres es disposen a fer els bunyols.

En els seus orígens, la festa de Santa Bàrbara era exclusiva de la Parròquia i consistia simplement amb la celebració d’una missa. A partir de la dècada dels 80, i per iniciativa del consell parroquial, la festa va rebre un fort impuls, atès que s’organitzaven activitats culturals, esportives, lúdiques, … i s’institucionalitzà, en certa manera, la bunyolada.

A partir de l’any 1986, l’Ajuntament n’assumí, en gran part, l’organització i, any rere any, es va anar confeccionant un programa molt divers.

Actualment les Festes de Santa Bàrbara compten amb gairebé dues setmanes plenes d’activitats de tot tipus.