Les Festes de la Beata són les festes populars d’estiu de Vilafranca i no són pròpiament les festes patronals, atès que la patrona de la població és Santa Bàrbara ( 4 de desembre ).

L’origen de la celebració d’aquestes festes se situa a finals del segle XVIII. En aquest sentit, cal assenyalar que les festes d’estiu de Vilafranca se celebraven anteriorment per Sant Agustí, atès que, coincidint amb la celebració d’aquesta onomàstica, es va constituir, l’any 1685, la vicaria in capite de Vilafranca. No obstant això, les festes de la Beata varen desplaçar paulativament la Festa de Sant Agustí, que es va mantenir com a festa litúrgica solemne fins a mitjans del segle XX. El fet de què el 28 de juliol, dia de Santa Catalina Thomàs, coincidís amb la finalització de les feines de la sega i del batre, va tenir-hi molt a veure.

Les festes de La Beata se celebraven amb ofici litúrgic i ballada, amb el cós i amb música de xeremies, tambor i flabiol.  Amb el pas del temps, les festes de la Beata varen anar incorporant elements nous.

L’element tradicional per excel-lència, és la sortida del dimoni del divendres de festes, acompanyat per caparrots i colla de xeremiers, que encara es manté i que any rere any assoleix més protagonisme.

Val a dir que, en aquest sentit, la figura del dimoni a Vilafranca apareix des de que es té constància del primer programa escrit. Tot i que no s’ha trobat cap prova que ens ajudi a datar l’actual careta del dimoni, fonts orals indiquen que la careta, com a mínim, té més de vuitanta anys, possiblement una de les més antigues que encara resten actives i  que te com a gran peculiaritat el fet d’estar feta de tota una peça de fusta d’ametller.

El so de les xeremies, del tambor i del flabiol anuncia la sortida del dimoni i els caparrots, que inicien un passacarrers en què el va i vé de les corregudes dels al-lots davant i darrera el dimoni són una constant.

Darrerament també s’ha institucionalitzat, entre la població en general, el dinar d’empresa, una manera eufemística per referir-se al dinar que se celebra el mateix divendres per donar el “sus” a les festes, just abans de la sortida del dimoni.

Actualment les festes compten amb un programa ample d’activitats de tot tipus. Conferències, exposicions, activitats esportives, activitats lúdiques per a infants i joves, la missa per la gent major, l’obra de teatre, el cinema a la fresca, el concert jove, la berbena del dissabte de festes, l’actuació de la banda de música, els focs d’artifici del diumenge i, per descomptat, la sortida del dimoni, són elements que no solen mancar en el programa.

La participació a les Festes de La Beata és especialment remarcable i representa, per a molts, el començament de les vacances d’estiu.

Des de fa uns anys s’ha incorporat un element popular que, amb el nom de Sa Revolta, aplega molts de joves el darrer diumenge de festes, coincidint amb la finalització del programa oficial d’actes. Aquest és un element fora del programa oficial de les Festes, que va sorgir de l’esponteneïtat i de la improvització d’un grup de joves vilafranquers. Camions d’aigua, el dimoni de sa revolta, caparrots de personatges del poble, … conformen aquest particular apèndix de les Festes.